Zaledno poslovanje

Zaledno poslovanje je programski paket, ki je nadgradnja paketa blagajniškega okenca in skupaj predstavljata celovito podporo bančnim poslom ter podpornim dejavnostim.

Programska podpora omogoča:

  • zaledni vnos t.j. otvoritve in popravke matičnim podatkov poslov prebivalstva,
  • negotovinske prometne transakcije (interni prenosi med računi, interne prometne transakcije),
  • dostop do programskih sklopov vodenja posameznih vrst računa in vlog (preklasifikacija partij, sprememba namena, blokada, saldacija …),
  • moduli podpore poslom na nivoju banke (obračunski center, unovčevanje čekov, povezava s kartičnim procesnim – centrom, povezava s plačilnimi sistemi, ..),
  • obdelave na nivoju poslov (obračun obresti, opominjevalni postopki, izpiski …),
  • razni vpogledi, izpisi, tudi skupni za module,
  • šifranti.