Kartično poslovanje

 

Kartično poslovanje je segment programske potpore, koja omogućava banci poslovanje sa oba slovenskim kartičnim procesnim centrima (Activa, Bankart) i dviju hrvatskim (Cortex, MBU).

Potpora je razvijena za:

 

Stanovništvo:

 •     debitne,
 •     platežne (charge),
 •     kreditne (revolving) kartice,
 •     pretplatne (prepaid) i
 •     samostalne (standalone) kartice

i

poduzeća, poduzetnike:

 •     debitne,
 •     platežne (charge),
 •     pretplatne (prepaid) i
 •     samostalne (standalone) poslovne kartice.

 

Debitna kartica je osnovna kartica transakcijskog računa, koja se može koristiti međunarodno za plaćanja na prodajnim mjestima (POS) i podizanje gotovine na bankomatima.

Platežna (charge) kartica se koristi međunarodno za plaćanja na prodajnim mjestima (POS) i podizanje gotovine na bankomatima i kupovinu preko Interneta, sa odgođenim plaćanjem.

Kreditna (revolving) kartica je međunarodna platna kartica sa odobrenim revolving (zanavljajučim) kreditom, sa kojom se plača na prodajnim mjestima po svijetu, podiže gotovina na bankomatima i kupuje preko Interneta.

Pretplatna (prepaid) kartica je međunarodna platna kartica, sa kojom se plača na prodajnim mjestima po svijetu, podiže gotovina na bankomatima i kupuje preko Interneta u okviru prethodno naloženih sredstava.

Samostalna (standalone) kartica je međunarodna platna kartica, sa kojom se plača na prodajnim mjestima po svijetu, podiže gotovina na bankomatima i kupuje preko Interneta. Potrošeno se može plaćati preko SEPA direktnog terećenja sa računa druge banke ili naloga u red čekanja transakcijskog računa u banci.

 

Programska potpora omogućava:

 • online autorizaciju transakcija debitnih kartica,
 • preuzimanje i knjiženje prometnih datoteka,
 • naručivanje kartica i promjena po karticama kao blokada, deblokada, prije vremena zamjena kartice,… (vrsta narudžbi ovisi od potpore procesnog centra)
 • obračun članarine i zateznih kamata te postupak opomene za charge i revolving kartica,
 • uključivanje charge i revolving kartica u izvješća za BS.