Preprečevanje pranja denarja

Preprečevanje pranja denarja je programski paket, ki v povezavi z ostalimi Hibis moduli zagotavlja programsko podporo zajemu, popisu, pregledovanju in poročanju transakcij na Urad za preprečevanje pranja denarja.

Programska podpora omogoča:

  • označitev sumljivih oseb, partnerjev, držav, partij in transakcij,
  • avtomatski zajem transakcij nad določenim zneskom, transakcij sumljivih oseb, transakcij po sumljivih partijah,
  • naknadni zbirni pregled vseh sumljivih transakcij, transakcij partnerja, ki v zbirnem znesku presežejo izbran znesek gotovinskih transakcij nad določenim zneskom in transakcij partij, katerih lastnik je rezident sumljive države,
  • vnos in popravke transakcij pranja denarja,
  • avtorizacijo transakcij pranja denarja na nivoju agencije in banke,
  • kontrola na starost zajete, še neavtorizirane transakcije,
  • oblikovanje datoteke za prenos na UPPD.