Sporne terjatve

Samostojen modul v katerem se vodijo vse sporne terjatve banke, ne glede na to, kje je terjatev izvorno nastala. Pravila za sporno terjatev so ne glede na izvor terjatve ista, kar omogoča njihovo centralizirano vodenje.

Programska podpora omogoča:

  • prenos ali vnos partije v domači ali tuji valuti v modul,
  • prometne transakcije,
  • različne statuse partije,
  • dejanski in evidenčni obračun obresti,
  • delne in popolne odpise.