Trajni nalogi

Modul trajnih nalogov omogoča podporo nakazovanju obveznosti po nalogu imetnika transakcijskega računa in direktne bremenitve, kakor tudi internim trajnim nalogom v okviru Hibisa.

Programska podpora omogoča:

 • nastavitev podatkov za posameznega prejemnika nakazil,
 • otvoritev trajnih nalogov na partiji transakcijskih računov občanov (v domači in tuji valuti) in pravnih oseb (v domači valuti),
 • različni načini izvajanja bremenitev in sicer:
  • obveznosti v enakih zneskih (namenjeno trajnikom katerih znesek se ne spreminja),
  • obveznosti v pogodbenih zneskih (trajniki katerim zneski se mesečno spreminjajo),
  • interni prenosi (prenosi na hranilne vloge, transakcijske račune občanov, transakcijske račune pravnih oseb, v okviru banke),
  • obveznosti po ceniku (trajniki katerih zneski se redko spreminjajo (naročnine časopisov RTV,..)),
 • prenos zneskov trajnikov preko datotek,
 • nakazilo sredstev prejemnikom,
 • obračun provizije,
 • nadomestila za neuspešno izvedene trajnike.