Krediti

Modul omogućava vođenje dugoročnih i kratkoročnih kredita fizičkim osobama u domaćoj valuti, u devizi ili s valutnom klauzulom. Krediti mogu biti: namjenski i nenamjenski, lombardni …

Programska potpora omogućava:

 • unos i promjene matičnih podataka,
 • autorizacija unosa i promjena matičnih podataka (vizualno ili s pretipkavanjem),
 • automatski ispis ugovora, obavijesti…,
 • obročni / anuitetni način otplate,
 • linearni / konformni obračun kamata,
 • automatska izrada plana otplate prilikom unosa kredita,
 • potpora referentnim kamatnim stopama (EURIBOR, LIBOR…),
 • mogućnost prelaska iz fiksne na referentnu kamatnu stopu,
 • automatska promjena planova u slučaju promjene referentne kamatne stope,
 • unos su_ kreditoprimatelja,
 • unos jamca,
 • potporu različitim troškovima (odobrenje, vođenje, nekorišteni dio…),
 • za poslove u stranoj valuti je omogućen obračun troškova i u domaćoj valuti,
 • vođenje podataka o posrednicima, mobilnim bankarskim savjetnicima, agentima…,
 • automatsko povezivanje s platnim prometom prilikom isplata i vraćanja kredita,
 • omogućivanje automatske izvedbe određenih poslovnih događaja s obzirom na status posla – za svaku fazu ima kredit svoj status (npr. osnovni unos, aktivan, zaključen…),
 • aneksiranje,
 • automatsko knjiženje poslovnih događaja,
 • prividni i stvarni obračun kamata (redovne, zatezne, razgraničene),
 • prividni i stvarni obračun troškova,
 • konverzija / zamjena valuta kod kredita s valutnom klauzulom,
 • postupak opominjanja– automatska izrada opomena,
 • potpora procesu slabljenja / preklasifikacije partija (IFRS) – knjiženje slabljenja na partijama,
 • razgraničavanje troška,
 • prijevremena otplata kredita,
 • povezivanje s TRR – prilikom dospijeća potraživanja na kreditu – prijenos u red čekanja,
 • povezivanje s modulom Osiguranja,
 • automatsko povezivanje s modulom HROK,
 • SEPA diraktna terećenja: prijenos izdanih terećenja i pregledi.