Rentno varčevanje

Rentno varčevanje je namenska dolgoročna oblika varčevanja (praviloma 5 – 40 let) za dodatek k pokojnini, študij otroka … Stranka zagotavlja sredstva z enkratnim ali večkratnimi pologi in jih kasneje črpa v enkratnih, večkratnih izplačilih ali kombinirano.

Programska podpora omogoča:

  • vnos pogodb v domači, tuji valuti ali z valutno klavzulo,
  • informativne izračune,
  • spremembe pogodb,
  • prekinitve pogodb,
  • določitev zneska najnižjega mesečnega pologa,
  • izdelavo amortizacijskega načrta za pogodbo,
  • podpora obdavčenju obresti,
  • uporabo referenčnih obrestnih mer,
  • premije za dosežen čas vezave sredstev,
  • izdelavo letnega izpiska stranki.