Vezane vloge v domači valuti

Vezane vloge so kratkoročne in dolgoročne varčevalne oblike, ki omogočajo banki, da veže sredstva občana za pogodbeno dogovorjeno dobo. Sredstva vezave se lahko zagotovijo s pologom gotovine ali z negotovinsko bremenitvijo a-vista računa, kamor se lahko izvede tudi sprostitev sredstev po poteku vezave.

Programska podpora omogoča:

 • vnos novih vezav v domači valuti ali z valutno klavzulo,
 • informativne izračune,
 • avtomatsko podaljšavo vezav,
 • spremembe vezanih vlog,
 • stornacije vezanih vlog,
 • blokade vezanih vlog,
 • prekinitve vezanih vlog,
 • fiksne, variabilne in referenčne obrestne mere,
 • individualne obrestne mere, pribitke ali obrestne mere za ciljno skupino vezav,
 • periodično izplačilo obresti,
 • določitev minimalnega zneska vezave za skupino vezav,
 • maksimalno dovoljeno obrestno mero, pribitek za skupino vezav,
 • vključevanje v modul Zavarovanj,
 • podpora obdavčenju obresti.