Varčevalni računi prebivalstva

Varčevalni modul omogoča vodenje:

 • vpoglednih računov, ki omogočajo transakcije v okviru banke brez omejitev pri razpolaganju s sredstvi računa in so brez ročnosti,
 • varčevalnih računov, ki omogočajo transakcije v okviru banke z omejitvami pri razpolaganju s sredstvi in imajo v naprej določeno ročnost.

Programska podpora omogoča:

 • v odvisnosti od vrste varčevalnega računa glede ročnosti, se zapadlost določa z vnosom varčevalne dobe ali z datumom zapadlosti,
 • opredelitev izbranega načina plačila pogodbenega zneska (gotovinsko ali negotovinsko ob sklenitvi / odloženo plačilo), ki se lahko z nastavitvami za določen namen omejuje,
 • možnost oznake letnega razmejevanja obresti (obdavčitev obresti),
 • omogoča nastavitev minimalnega in maksimalnega dovoljenega stanja na računu,
 • določitev frekvence vplačil in spodnje ter zgornje vrednosti obroka varčevanja,
 • največje možno število izpadlih obrokov pred prekinitvijo pogodbe,
 • oznaka kontrol rednosti, zneska vplačil,
 • določitev ukrepa v primeru neizvedenega vplačila,
 • določitev frekvence obveščanja imetnika ob neizvedenem,
 • izbor načina pošiljanja izpiskov.