Štedni računi stanovništva

Modul štednih računa omogućava vođenje:

 • uvidnih računa, koji omogućavaju transakcije u okviru banke bez ograničenja kod raspolaganju sa sredstvima računa in to bez dospječa,
 • štednih računa, koji omogućavaju transakcije u okviru banke sa ograničenjima kod raspolaganja sa sredstvima i sa u naprijed određenim dospječem.

Programska potpora omogućava:

 • u ovisnosti od vrste štednog računa prema dospječu, se dospječe odredi sa unosom dobi štednje ili sa datumom dospječa,
 • biranje odabranog načina plačanja ugovorenog iznosa (gotovinsko ili bezgotovinsko kod sklapanja ugovora / odlog plačanja), što se može sa parametrizacijom ograničavati za određenu namjenu,
 • mogućnost oznake godišnjeg razgraničenja kamata (porezivanje kamata),
 • omogućeno postavljanje minimalnog i maksimalnog dozvoljenog salda na računu,
 • postavljanje frekvencije uplata, minimalnog i maksimalnog iznosa obroka štednje,
 • najviši mogući broj ispalih obroka prije prekida ugovora,
 • oznaka kontrola rjedovitosti, iznosa uplata,
 • posljedice u slučaju neizvedene uplate,
 • postavljanje frekvencije obavjesti vlasniku za neizvedene uplate,
 • izbor naćina slanja izvoda.