Hranilne vloge v domači valuti

Hranilne vloge so namenjene vodenju vpoglednih sredstev občanov in poslovanju v okviru banke. Izvorno funkcionalnost modula je omejila sprememba slovenskega zakona o plačilnem prometu, po katerem je lahko transakcijski račun edini prilivno – odlivni račun.

Programska podpora omogoča:

 • vodenje sredstev v domači valuti,
 • gotovinske transakcije ter njihove stornacije,
 • negotovinske transakcije ter njihove stornacije,
 • varčevalni namen v domači valuti,
 •  najmanjši, najvišji dovoljeni saldo za posamezne segmente vlog,
 • spremembo segmenta (namena) vloge,
 • spremembe segmenta (namena) glede na starost komitenta,
 • blokado vloge,
 • obrestne mere za posamezne segmente računov, individualne obrestne mere,
 • obrestovanje na dosežen saldo,
 • obračun stroškov vodenja,
 • izpis blagajniških lističev,
 • razni izpisi, izvozi v excel za banko,
 • izpisi dokumentacije posla in komitenta.