Transakcijski računi občanov

Transakcijski računi občanov so v skladu z veljavno slovensko zakonodajo edini računi, preko katerih lahko prebivalstvo prejema in nakazuje denarna sredstva v plačilnem prometu. So večvalutni računi na katere so vezani številni instrumenti, ki občanu pohitrijo in poenostavijo razpolaganje s sredstvi.

Programska podpora omogoča:

 • vodenje več različnih valut na isti partiji,
 • gotovinske in negotovinske transakcije,
 • izvedbo plačilnih nalogov (SEPA, mednarodne transakcije),
 • čakalno vrsto nalogov,
 • SEPA direktne bremenitve,
 • trajne naloge,
 • konverzije in individualne prilagoditve tečajev,
 • redno in izredno dovoljeno prekoračitev sredstev na računu (limit), z avtomatskimi odobritvami, podaljšavami,
 • čekovno poslovanje (za države, kjer je aktualno),
 • kartično poslovanje,
 • elektronsko bančništvo,
 • mobilno bančništvo,
 • blokado partije,
 • realizacijo izvršb,
 • spremembo segmentacije (namena) partije,
 • opominjevalni postopek,
 • podpora slabitvam (MSRP),
 • obrestne mere za posamezne segmente računov, individualne obrestne mere, obrestovanje na dosežen saldo,
 • stroški in provizije za posamezne segmente računov, individualne ali iz naslova posebnih ponudb banke,
 • najmanjši, najvišji dovoljeni saldo za posamezne segmente računov,
 • spremembo segmenta (namena) računa glede na starost komitenta,
 • izpis blagajniških lističev,
 • razni izpisi, izvozi v excel za banko,
 • izpisi dokumentacije posla in komitenta.