Transakcijski računi stanovništva

Transakcijski računi stanovništva su, sukladno važećem zakonodavstvu države, jedini računi preko kojih može stanovništvo primati i doznačivati  novčana sredstva u platnom prometu. To su multivalutni računi na koje su vezani brojni instrumenti, koji stanovništvu ubrzavaju i pojednostavljuju raspolaganje sredstvima.

Programska potpora omogućava:

 • vođenje više različitih valuta na istoj partiji,
 • gotovinske i bezgotovinske transakcije,
 • procesiranje platnih naloga (SEPA, međunarodne transakcije),
 • red čekanja naloga,
 • SEPA direktna terećenja,
 • trajne naloge;
 • konverzije i individualne prilagođavanje tečaja,
 • redno i izvanredno dozvoljeno prekoračenje sredstava na računu (limit), sa automatskim odobrenjima, produženjima,
 • čekovno poslovanje (za države u kojima je to aktualno),
 • kartično poslovanje,
 • elektronsko bankarstvo;
 • mobilno bankarstvo,
 • blokadu računa,
 • realizaciju prisilne naplate,
 • promjenu segmentacije (namjene) računa,
 • procesiranje opomena po računima,
 • potpora slabljenja (MSRP),
 • kamatne stope prema segmentu računa, individualne kamatne stope, kamate prema postiženom saldu,
 • troškovi i provizije za pojedine segmente računa, individualne ili iz naslova posebnih ponuda banke,
 • najmanji, največi dozvoljeni saldo za pojedine segmente računa,
 • promjena segmentacije (namjene) računa u odnosu na starost klijenta,
 • ispis blagajničkih lističa,
 • razni ispisi, izvozi u excel za banku,
 • ispis dokumentacije posla i komitenata.