hibis core

Napredni osrednji bančni sistem

Novo bančno realnost in s tem konkurenčno prednost lahko ustvarjamo samo z dobro podprtimi procesi v osrednjem bančnem sistemu.

Bančno poslovanje danes sledi novodobnim zahtevam, v katerih je kupec v ospredju.

Uporabniku prilagojene storitve temeljijo na veliki količini podatkov, ki prepletajo digitalni ekosistem okoli sodobnega bančnega komitenta.

Za učinkovit razvoj kupcu prilagojenih produktov, ki temeljijo na fleksibilni obdelavi velike količine podatkov, banke potrebujejo moderen in
učinkovit osrednji bančni sistem.

Modernizacija osrednjega bančnega sistema je torej ključna, da se banka lahko prilagodi povpraševanju po storitvah, ki jih je možno izvesti kjerkoli in kadarkoli.

Osrednji bančni sistem HIBIS temelji na najnaprednejših tehnologijah, ki omogočajo najvišje standarde hitrosti, fleksibilnosti in agilnosti. Oraclova tehnologija in naše petindvajsetletne izkušnje iz razvoja podpore bančnim procesom so garancija za dolgoročno konkurenčnost in leksibilnost razvoja bančnih storitev. Eden večjih pokazateljev premalo integriranega osrednjega bančnega sistema je nedoseganje razvojnih
ciljev, ker so implementacije novih produktov dolgotrajne in predrage.

Z uporabo HIBIS osrednjega bančnega sistema banke lahko dosegajo vse potrebe, ki jih narekuje trg. Hibis prinaša bankam naslednje koristi:

  • višjo operativno učinkovitost in fleksibilnost,
  • optimizacijo uporabniške izkušnje,
  • učinkovito obvladovanje tveganj,
  • nižje obratovalne stroške,
  • učinkovito izpolnjevanje zahtev regulatorja,
  • povečanje kakovosti storitev,
  • IT platformo, ki bo obstojna v prihodnosti.