shema & značajke

HIBIS_slo-1

Osnovne karakteristike:

  • Hibis nudi potporu za sve sklopove poslovanja banke;
  • prilagodljivost organizacijskoj strukturi i paleti produkta banke;
  • integracija između Hibis programskim modulima (STP);
  • stalna raspoloživost sistema, bez EoD, EoM;
  • neposredan zapis podataka u glavnu knjigu;
  • korištenje unikatne baze klijenata (CIF);
  • parametriziranost produkata;
  • grafičko korisničko sučelje i pomoć kod navigacije;
  • sigurnost baze podataka;