Hrvaška in prehod na evro

Objavljeno
18.5.2023

Hrvaška in prehod na evro

Prehod na novo valuto pomeni za bančni sistem obsežno in kompleksno nalogo. Da je od določenega dne naprej zagotovljeno dvigovanje gotovine v evrih, plačevanje v evrih, izvajanje drugih transakcij ter vodenje vsega omenjenega v novi domači valuti, je potrebnega mnogo predhodnega dela velikega števila vpletenih ekip. Osrednji bančni sistem Hibis, ki ga v Sloveniji s pridom uporablja 10 bank oz. hranilnic ter 3 banke na Hrvaškem, je poskrbel za nemoten prehod ob zamenjavi hrvaške kune v evro za vse svoje uporabnike. Za uspešen prehod na evro je skrbela ekipa strokovnjakov na Hrcu in na strani bank, ki so s svojimi znanji in izkušnjami v partnerskem sodelovanju z uporabniki Hibisa izvedli vse potrebne aktivnosti pred, med in po prehodu na evro.

Hrvaška se je 1. januarja 2023 pridružila evroobmočju

Kune so se s 1. januarjem2023 zapisale v valutno zgodovino, nadomestilo jih je evropsko plačilno sredstvo evro. Hrvaška pa je s tem postala dvajseta država članica evroobmočja. 12. julija 2022 je Svet Evropske unije uradno odobril vstop Hrvaške v evroobmočje. Kar nekaj mesecev pred uradno potrditvijo prehoda smo se na Hrcu že začeli aktivno ukvarjati s tem obsežnim projektom. Prehod na evro na Hrvaškem je trajal namreč leto in pol – od junija 2021 do januarja 2023, ko se skupaj s stabilizacijsko dobo po prehodu tudi zaključuje.


Obseg projekta prehoda na novo valuto

Proces migracije banke z obstoječe valute kune na novo valuto evro je bila ena od ključnih nalog v projektu prehoda na evro na Hrvaškem. Uspeh je bil v veliki meri odvisen od kakovostne izvedbe nalog, kot so prilagoditev programskih rešitev potrebam banke, razvoja vmesnikov, usposobljenost uporabnikov programske opreme in tehnologov za delo v novem okolju. Poleg tega je projekt zahteval sinhronizirano delovanje več partnerjev istočasno: prehod na novo valuto namreč pomeni tudi spremembe v kartičnih procesnih centrih.    

 

Statistika:

Trajanje projekta: 18 mesecev

Velikost sodelujoče ekipe: 50+

Število sestankov z bankami: 60+

Število internih koordinacij: 90+

Število testnih simulacij migracije:4

Produkcijska migracija: 1

Trajanje migracije: 34 - 40 ur (odvisno od velikosti banke in zahtevnosti njene arhitekture)

 

Proces migracije iz kun na evro

Prehod na evro na Hrvaškem je smatran kot kompleksen in eden največjih projektov v zadnjih 15 letih. Ključna prednost Hrca pri izvedbi prehoda so bile bogate izkušnje izleta 2007, ko je kar 11 bank migriralo iz tolarjev na evro. A vendar - od takrat se je v bančnem in finančnem okolju marsikaj spremenilo. Podpora za bančno poslovanje je širša, občutno več je zahtev vezanih na regulativo ,spremembe so doživeli procesni centri, kot vsakodnevna praksa sta se do danes vzpostavili elektronska in mobilna banka in z njima potrebno zagotavljanje storitev vsak dan in ob vsaki uri ter stabilno delovanje sistema brez prekinitev oz. 24/7. 

 

Poleg uspešnega prehoda na evro smo s projektom pri partnerskih bankah poskrbeli za in dosegli rezultate, ki jih bomo uporabljali tudi po prehodu na poslovanje v evrskem okolju:

-         optimizacija sistema

-         konsolidacija produktov in podatkov ("čiščenje" posebnosti)

-         posodobljeni seznami vseh obdelav in povezav z zunanjimi sistemi banke

-         konsolidacija vseh izhodnih dokumentov do končnega uporabnika

Z dobro pripravo in učinkovitim sodelovanjem z odličnimi ekipami naših naročnikov iz Hrvaške smo delo opravili v zadanih rokih in zelo uspešno.

Anita Nemec
Direktorica, Razvoj in upravljanje osnovnih bankarskih sistemov, Addiko Bank d.d. Hrvaška

Uvedba evra kot nove valute Republike Hrvaške je bil eden najzahtevnejših projektov v zgodovini Addiko Bank. Prilagoditev bančnih aplikacij, produktov in vmesnikov je predstavljala zelo obsežen in kompleksen projekt ter večmesečne priprave vseh sektorjev banke. HRC d.o.o. je bil zelo pomemben člen za uspešno in pravočasno izvedbo projekta takšnega obsega. Že od samega začetka projekta je ekipa Hrca tesno sodelovala z našimi strokovnjaki pri številnih analizah, testnih pretvorbah in iskanju optimalnih rešitev za prilagoditev sistema Hibis za evrsko poslovanje. Skupna angažiranost ekipe Addiko Bank in HRC je ob strokovnem in prijaznem pristopu omogočila uspešno premagovanje vseh izzivov, ki jih je prinesla uvedba nove domicilne valute. Uspešnost izvedbe projekta potrjuje dejstvo, da je Addiko banka med prvimi institucijami zaključila proces konverzije iz kune v evro. Ponosni smo, da smo bili del tega zgodovinskega trenutka skupaj s Hrcem.

Igor Šabarić
Izvršni direktor, Informacijska tehnologija, Addiko Bank d.d. Hrvaška

Projekt Euro je bil daleč najbolj zapleten, celovit in kritičen projekt Addiko Bank Hrvaška v novejši zgodovini. Vse organizacijske enote v instituciji, so bile vključene in prispevale svoj del na dolgi poti do uspešne evro tranzicije.

Prispevek HRC je bil ključnega pomena.

Zelo me veseli, da lahko s ponosom potrdim, da Addiko Bank zelo tesno in intenzivno sodeluje z zanesljivim strateškim partnerjem, na katerega se lahko zanesemo v kritičnih situacijah, kjer se še posebej pride do izraza strokovnost in profesionalizem Hrca. S spodbujanjem kulture odprte komunikacije v kombinaciji s profesionalnim pristopom k vsakemu izzivu, s katerim se skupaj soočamo, lahko potrdim, da je HRC resnično partner, na katerega se lahko zanesemo, da bo izpolnil vse, kar je potrebno za uspešno izveden projekt.

Marko Gustović
Vodja IT oddelka, BKS Hrvaška

Kot uporabniki HRC bančnega sistema Hibis smo, na podlagi dolgoletnih izkušenj in vedenjem o predanosti Hrca pri reševanju problemov, dejansko pričakovali tako velik uspeh Euro projekta. Kot prva banka na Hrvaškem smo uspešno zaključili proces migracije banke z obstoječe domače valute (kuna) na novo valuto (euro) in to brez ene same pritožbe uporabnikov banke.