S klikom na »Sprejmi vse piškotke« se strinjate s shranjevanjem piškotkov v vaši napravi. Piškotki so uporabljeni za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in za analizo naših marketinških aktivnosti. Za več informacij si oglejte naš pravilnik o zasebnosti.
Platforma

Celoten bančni sistem na enem mestu

Platforma Hibis zagotavlja tako standardne rešitve, ki zadostujejo vsem osnovnim potrebam poslovanja bank in so  pripravljene za hitro implementacijo, kot tudi rešitve, ki so popolnoma prilagojene procesom in zahtevam naročnika.

Modularna platforma Hibis

Hibis je integrirana rešitev za poslovanje bank in hranilnic. Sestavljena je iz različnih modulov, ki se medsebojno povezujejo in skrbijo za nemoteno delovanje različnih področij poslovanja.

Moduli Hibisa zajemajo področja plačilnega prometa, blagajne, kreditiranja, poročanja, spletno in mobilno banko ter številne druge.

Modularna platforma Hibis

Celovita rešitev za vse vaše potrebe

Hibis s svojo modularnostjo omogoča implementacijo celotnega bančnega sistema ali zgolj posameznih delov, modulov. Standardne rešitve Hibis smo razvili na osnovi številnih izkušenj in sodelovanja z različnimi naročniki, zato odlično zadostijo ključnim potrebam poslovanja. Standardni moduli imajo medmodularne možnosti integracije, opremljeni pa so tudi s številnimi API-ji za povezovanje z zunanjimi sistemi.

Uporabniški vmesniki
PODPORA 
POSLOVALNICAM
PODPORA 
SPLETNI BANKI
PODPORA 
MOBILNI BANKI
PODPORA 
AGENTOM
REŠITVE ZA THIRD 
PARTY VENDORJE
(spletna stran, kreditni register, zunanje agencije, utility,…)
MIDDLE LAYER
FUNKCIJE 
DODANE 
VREDNOSTI
procesi odobravanja poslov
upravljanje s provizijami in stroški
katalog produktov in storitev
kontrolni seznami (FBE, AML, Facta, CRS)
nadzorna plošča sistema, spremljanje procesov
ocena kreditne sposobnosti
IFRS 9, kreditni register, CRR, ...
PODPORA STRANKAM
BACK
OFFICE
CORE
BANČNE
FUNKCIJE
TRANSAKCIJSKI RAČUNI
POSOJILA
DEPOZITI
GLAVNA KNJIGA
DEVIZNO
DOKUMENTARNO
ZAKLADNIŠTVO
PLAČILNI SISTEM
DWH in REGULATORNO POROČANJE

Osrednji bančni sistem Hibis temelji na najnaprednejših tehnologijah, ki omogočajo najvišje standarde hitrosti, zanesljivosti in agilnosti. Oraclove tehnologije na področju baznih rešitev v kombinaciji z našimi več kot petindvajsetletnimi izkušnjami razvoja podpore bančnim procesom, so garancija za dolgoročno konkurenčnost in fleksibilen razvoj bančnih storitev.

Najvišji standardi kakovosti

Zakaj je Hibis odlična rešitev za vaše poslovanje?

V času hitrih sprememb in nujne prilagodljivosti potrebam trga in regulatorjev lahko vpeljava predpripravljenih rešitev za banke in hranilnice pomeni ključno prednost.

Predpripravljene oz. standardne rešitve Hibisa podrobneje predstavlja zapis Kaj je Hibis model bank.

Stroškovno učinkovita rešitev

Standardna rešitev Hibis omogoča stalne izboljšave programske opreme, hkrati pa optimizacijo dela. Za naročnika to pomeni prihranek resursov ter hitrejšo in cenovno ugodnejšo rešitev.

Hitra implementacija

Standardne programske rešitve Hibis so vnaprej pripravljene, zato jih lahko hitro vzpostavimo v vašem delovnem okolju.

Enostavna integracija

Namesto priprave kompleksnih specifikacij lahko svoje procese prilagodite preizkušenim rešitvam, ki jih ponuja Hibis preko vgrajenih standardnih integracij (plačilni sistemi, kartični procesorji, ...) in "open banking" API integracije in s tem zagotovite optimalno delovanje ključnih bančnih storitev.

Prilagodljivost obstoječim procesom

Kadar obstoječi moduli ne zadostijo vašim potrebam, pripravimo rešitve po meri, s katerimi rešujemo tudi najbolj kompleksne poslovne potrebe.

Preizkušenost na trgu

Razvoj rešitev Hibis temelji na dolgoletnih izkušnjah in sodelovanju z različnimi naročniki. Standardne rešitve Hibis ves čas nadgrajujemo in oblikujemo nove rešitve glede na potrebe uporabnikov.

Zakonska in revizijska skladnost

Hibis zadošča vsem domačim in evropskim regulatornim zahtevam ter zagotavlja potrebno revizijsko skladnost.

Prednosti platforme Hibis

Zanesljivost

 • 18 migracij v zadnjih letih
 • 100% uspeh migracij
 • avtomatiziran način testiranja sprememb
 • avtomatizirano nameščanje novih različic

Zmogljivost

 • skladna z lokalno zakonodajo
 • izpolnjuje vse EU zahteve
 • podpira globalne standarde

Čista arhitektura

 • centralno mesto vnosa vseh šifrantov in parametrizacije
 • knjiženje in glavna knjiga v realnem času (online)
 • standardni API-ji

Prilagojene rešitve za specifične potrebe

Standardne rešitve Hibis stalno nadgrajujemo in oblikujemo nove. A kadar obstoječe rešitve ne zadostijo vašim potrebam, vam z veseljem ponudimo prilagojene rešitve, ki vam omogočajo udejaniti tudi najkompleksnejše poslovne potrebe.

Ključne prednosti prilagojenih rešitev Hibis

S prilagojenimi rešitvami vam omogočamo:

 • rešitev specifičnih tržnih potreb,
 • prilagoditev obstoječim procesom,
 • možnost diverzifikacije na trgu.

Širok nabor rešitev za posamezne odjemalce

Hibis model bank je koncept, ki ponuja standardne rešitve za upravljanje najpogostejših bančnih storitev. Gre za že pripravljene rešitve ("off-the-shelf solution"), ki so vam na voljo takoj in jih lahko hitro prilagodimo vašim potrebam. Hibis vam tako nudi številne prednosti tako z vidika implementacije in vzdrževanja, kot tudi z vidika uporabe.

Pravne osebe

Produkti za pravne osebe zajemajo obsežen nabor modulov za bančno poslovanje s podjetji in podjetniki.

 • Transakcijski računi pravnih oseb
 • Spletna in mobilna banka
 • Kreditno poslovanje
 • Odkup terjatev
 • Dokumentarno poslovanje
 • Izvedeni finančni instrumenti
 • Varčevalni produkti
 • Upravljanje s tveganji (EWS, bonitetni sistem ...)

Prebivalstvo

Programska podpora za prebivalstvo vsebuje številne sodobne rešitve za pregledno in zanesljivo bančno poslovanje s prebivalstvom.

 • Vpogledni računi prebivalstva
 • Spletna in mobilna banka
 • Kreditno poslovanje
 • Integracijski moduli
 • Podpora za bančne referente in svetovalce, vključno s procesi odobravanj
 • Varčevalni produkti prebivalstva

Medbančno poslovanje

Različni moduli omogočajo poslovanje tako s tujimi kot z domačimi bankami ter poslovanje z vrednostnimi papirji.

 • Medbančni depoziti
 • Medbančni krediti
 • Medbančni ON depoziti pri BS
 • Medbančni prenosi
 • Računi bank
 • Vrednostni papirji
 • Korespondenčno bančništvo
 • Medbančni izvedeni finančni instrumenti

Jedrni moduli

Jedrni moduli podpirajo procese v osrednjem bančnem sistemu.

 • Plačilni promet
 • Poslovni partnerji
 • SISBON/SISBIZ
 • NODURS
 • Zavarovanja
 • Profili
 • Glavna knjiga
 • Poročanje
 • Revizijska sled
 • E-Računi
 • E-Sociala
 • Nadzor nad sistemom - Dashboard
 • Centralni register transakcijskih računov (CRTRR)
 • Monitoring obdelav
 • E-hramba dokumentov

Zaupajo nam

Bankam in hranilnicam v Sloveniji in na Hrvaškem zagotavljamo vrhunske rešitve na različnih področjih poslovanja.

Pišite nam in z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja v najkrajšem možnem času.

Vaše sporočilo je bilo poslano. Odgovorili vam bomo na naslov, ki ste ga posredovali.
Oops! Something went wrong while submitting the form.