Implementacija Hibisa v Novi KBM

Objavljeno
23.3.2022

Sistemska banka z najdaljšo tradicijo bančništva v Sloveniji

Nova KBM je banka z najdaljšo, več kot 160-letno tradicijo bančništva v Sloveniji, s sedežem v Mariboru. Pod lastništvom mednarodnega finančnega sklada Apollo Global Management, L.L.C. (Apollo) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) uresničuje vizijo postati najboljša banka v Sloveniji.

Pomemben dejavnik na poti k odličnosti je bila odločitev banke za implementacijo informacijskega sistema  Hibis in optimizacijo svojih poslovnih procesov.

Prilagoditve procesov uveljavljeni rešitvi

Implementacija sistema Hibis je bila največji prehod na nov informacijski sistem v zgodovini banke. Za uspešno izvedbo v danih rokih je bil ključnega pomena sprejem t.i. Hibis model bank rešitve, ki je s široko paleto programske opreme zadostila celostnemu poslovanju banke ter poskrbela za avtomatizacijo obstoječih poslovnih procesov in njihovo prilagoditev najboljšim praksam na trgu.

Obenem ta rešitev pomeni preizkušeno, stabilno in zanesljivo podporo, ki banki prinaša vgrajeno dobro prakso in optimiziranje dela ter stalne izboljšave v kakovosti programske opreme. V časih hitrih sprememb in nujne prilagodljivosti potrebam trga in regulatorjev tak način dela pomeni ključno prednost pred konkurenco.

Rezultati projekta

Projekt je bil v celoti speljan po načrtovanih scenarijih in brez večjih težav pri migraciji ter zelo gladko glede na obseg projekta. Znatno se je zmanjšalo število aplikacij, kar je močno znižalo kasnejše operativne stroške in poenostavilo celotno informacijsko infrastrukturo banke.

Aytac Aydin
Član uprave Nove KBM

Uvedba Hibisa je bila najobsežnejša IT-nadgradnja v zgodovini Nove KBM. Skupaj z ekipo družbe HRC smo skrbno preučili poslovne potrebe naše banke, da bi z novim osrednjim sistemom zagotovili optimalno podporo poslovanju naše banke, tako pri poslovanju s strankami kot pri zalednih storitvah. Število aplikacij smo zmanjšali za več kot polovico in tako bistveno poenostavili ter nadgradili našo IT arhitekturo. S skrajšanjem več delovnih procesov smo razbremenili tudi zaposlene, obenem pa zagotovili bolj standardizirano poslovanje banke na splošno. Izboljšali smo kakovost podatkov, zagotovili skladnost z zakonskimi zahtevami ter zmanjšali operativna in druga tveganja. Na osnovi sodobnega in zmogljivega osrednjega informacijskega sistema se banka zdaj lažje osredotoča na bolj trajnostno brezpapirno poslovanje ter digitalizacijo naših storitev in kanalov.

John Denhof
Predsednik uprave Nove KBM

Uvedba Hibisa leta 2019 je bil eden ključnih korakov na naši poti preoblikovanja Nove KBM iz regionalne v vodilno banko v Sloveniji. Z novim osrednjim informacijskim sistemom je banka pridobila sodoben in zmogljiv IT-sistem, ki nam je omogočil poenostavitev našega produktnega portfelja ter hitrejšo digitalizacijo storitev in kanalov. Hibis je podprl tudi prehod na brezpapirno poslovanje v naših poslovalnicah in uvedbo popolnoma avtomatizirane podpore kontaktnemu centru. Obenem se je izkazal za trdno informacijsko platformo, ki omogoča stalne izboljšave naših digitalnih kanalov, in izjemno smo ponosni, ko vidimo, da sta bila Bank@Net in mBank@Net v raziskavi družbe E-laborat že dve leti zapored izbrana za najboljšo spletno in mobilno banko v državi. Nenehne izboljšave uporabniške izkušnje koristijo tako našim strankam kot zaposlenim, hkrati pa lahko izboljšujemo in poenostavljamo interne delovne procese.