Informacijska varnost

Objavljeno
5.1.2022

Kaj je ISO/IEC 27001 in zakaj je pomemben za podjetje

Večina podjetij in drugih organizacij izvaja neko obliko upravljanja informacijske varnosti. Tak nadzor je vsekakor potreben, saj so informacije v današnjem kompleksnem svetu ena izmed najdragocenejših dobrin. Vendar pa je učinkovitost takšnega upravljanja določena s tem, kako dobro se tak nadzor organizira in izvaja. Številne organizacije zelo pogosto nenačrtno uvajajo varnostne ukrepe: nekateri se uvajajo za zagotavljanje delnih in kratkotrajnih rešitev za že nastale težave, medtem ko se drugi velikokrat uvajajo le kot nekakšna formalnost, na katero se kmalu pozabi. Takšen pristop pogosto upošteva le nekatere, predvsem tehnične vidike informacijske varnosti, pri čemer se pogosto pozabi na ostale dobrine, ki so prav tako pomembne za informacijsko varnost: osebje in njihovo strokovno znanje ter ozaveščenost o informacijski varnosti, učinkovita organizacija in komunikacija, obvladovana (vzdrževana, konsistentna, jasna) dokumentacija, redno preizkušani in posodabljani postopki za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v izrednih razmerah in še marsikaj. Prav zato, da bi zaobjeli informacijsko varnost v njenem najširšem smislu, je bil razvit mednarodni standard ISO/IEC 27001.

Kaj je ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 formalno določa sistem upravljanja informacijske varnosti. V organizacijah, ki so sprejele načela ISO/IEC 27001, je zato mogoče opravljati sistematične notranje in zunanje presoje in certificiranja skladnosti. ISO/IEC 27001 zahteva, da organizacija sprejme celovit sistem upravljanja informacijske varnosti, zlasti tako, da:

  • sistematično prepoznava tveganja informacijske varnosti ob upoštevanju groženj,
  • ranljivosti in vplivov morebitnih uresničenih groženj na poslovanje,
  • upošteva načela informacijske varnosti na vseh področjih in v vseh fazah svojega delovanja,
  • oblikuje in izvaja usklajen in celovit nadzor informacijske varnosti in uvaja ukrepe za zmanjšanje  prepoznanih tveganj na sprejemljivo raven,
  • nenehno izboljšuje raven informacijske varnosti.

Zakaj je ISO/IEC 27001 tako pomemben in kakšne poslovne koristi prinaša

Poslovne koristi iz certifikata skladnosti z ISO/IEC 27001 so precejšnje. Standard ne pomaga le zagotoviti stroškovno učinkovito obvladovanje informacijsko-varnostnih tveganj, temveč pomeni tudi, da je organizacija vredna zaupanja. ISO/IEC 27001 je neprecenljiv za spremljanje, presojanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja informacijske varnosti.

Standard ISO/IEC 27001 je v mednarodnem merilu priznan kot najboljši standard na področju informacijske varnosti. Organizacije s certifikatom skladnosti vsem dokazujejo svojo jasno zavezanost upravljanju informacijske varnosti. Certifikat lahko organizaciji zagotovi okvir za zagotovitev izpolnjevanja pogodbenih in pravnih obveznosti, zagotavlja konkurenčno prednost in pomaga odpirati vrata poslovanju v močno reguliranih dejavnostih, kamor spada tudi bančništvo.

Hrc je ponosni imetnik certifikata skladnosti ISO/IEC 27001 že od leta 2013.

No items found.