Kaj pomeni »Hibis model bank«?

Objavljeno
3.1.2022

Hrc na trgu ponuja široko paleto programske opreme, ki omogoča celostno poslovanje bank in hranilnic. Hibis s svojo modularnostjo omogoča agilno implementacijo celotnega bančnega sistema ali zgolj posameznih delov, modulov. Številne izkušnje sodelovanja z različnimi naročniki so oblikovale standardne rešitve Hibisa, ki zadostijo potrebam poslovanja. Poleg medmodularne možnosti integracije so standardni moduli opremljeni tudi s številnimi API-ji za povezovanje z zunanjimi sistemi, ki jih uporabljajo naročniki.

Koncept Hibis model bank

Hibis model bank je koncept, ki ponuja standardno rešitev za zadostitev določene potrebe naročnika. Gre za že pripravljeno rešitev (v angleščini se uporablja izraz "off-the-shelf solution"). S tem Hibis ponuja številne prednosti za uporabnike rešitev.

V časih hitrih sprememb ter nujne prilagodljivosti potrebam trga in regulatorjev lahko vpeljava predpripravljenih rešitev za banke pomeni ključno prednost. Pomeni namreč bistveno hitrejšo implementacijo in cenovno ugodnejšo izbiro v primerjavi s programskimi rešitvami, ki so naročene po meri (angl. "custom-made" ali "tailor-made solutions"). Poleg časovne in finančne komponente je ključna tudi preizkušenost in s tem kakovost rešitve. Nekaj, kar deluje v več  sistemih, je zajelo že določeno število primerov, situacij, tudi izjem. Vse našteto je oblikovalo optimalno rešitev, ki s svojo širino zadosti (vsaj vsem osnovnim) potrebam naročnikov.

Implementacija standardne rešitve Hibis pri naročniku pomeni preizkušeno, stabilno in zanesljivo podporo, ki prinaša vgrajeno dobro prakso. Namesto priprave kompleksne specifikacije svoje procese enostavno prilagodite obstoječi rešitvi. Za naročnika to pomeni znaten prihranek resursov ter hitrejšo in cenovno ugodnejšo implementacijo rešitev. Tak način rezultira v znatnem prihranku virov ter hitrejši in cenovno ugodnejši implementaciji na strani naročnika.

Naročniki se vse bolj zavedajo številnih prednosti standardnih rešitev Hibis, saj s tem bistveno skrajšajo celoten proces implementacije programske rešitve.

Standardna rešitev Hibis / Prilagojena rešitev Hibis
Standardne in prilagojene rešitve Hibis

Ključne prednosti standardnih Hibis rešitev

Standardna rešitev Hibis pomeni pripravljeno rešitev, ki omogoča hitro implementacijo in optimalno porabo resursov s strani naročnika.

Prednosti standardnih rešitev Hibis
Ključne prednosti standardnih Hibis rešitev

Ključne prednosti prilagojenih Hibis rešitev

Standardne Hibis rešitve se stalno nadgrajujejo in oblikujejo nove. Kadar obstoječe rešitve vendarle ne zadostijo potrebam naročnika, Hrc z veseljem ponuja prilagojene rešitve, ki naročnikom omogočajo zadovoljiti tudi najbolj kompleksne poslovne potrebe.

Prednosti prilagojenih rešitev Hibis
Ključne prednosti prilagojenih Hibis rešitev

No items found.